Instrukcja tworzenia karty przekazania odpadu w BDO

1. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą loginu i hasła https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/
2. Wybierz swój podmiot (na dole strony na liście przy swoim podmiocie kliknij OPCJE, a następnie WYBIERZ
3. Wybierz swoje miejsce prowadzenia działalności (na dole strony na liście przy swoim miejscu prowadzenia działalności kliknij OPCJE, a następnie WYBIERZ
4. Kliknij zielony przycisk + NOWA KARTA
5. Wypełnij dane transportującego odpady wpisując nasz nr. BDO: 000019791
6. Wypełnij dane przejmującego odpady wpisując nasz nr. BDO: 000019791
7. Wybierz Numer miejsca prowadzenia działalności: INOWROCŁAW
8. Wybierz kod i rodzaj odpadu
9. Podaj szacowaną wagę odpadu (wartość w tonach, 100 kg = 0,100 Mg, 10 kg=0,010 Mg
10. Zadzwoń do nas i zapytaj, który pojazd odbierze odpady aby wypełnić dane o pojeździe oraz kiedy odbierzemy odpady, aby wypełnić datę rozpoczęcia transportu
11. Kliknij przycisk ZMIEŃ STATUS i wybierz pierwszą opcję ZATWIERDŹ

Instrukcja korekty karty przekazania odpadów

1. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą loginu i hasła https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/
2. Wybierz swój podmiot (na dole strony na liście przy swoim podmiocie kliknij OPCJE, a następnie WYBIERZ
3. Wybierz swoje miejsce prowadzenia działalności (na dole strony na liście przy swoim miejscu prowadzenia działalności kliknij OPCJE, a następnie WYBIERZ
4. Przejdź do zakładki ODRZUCONE
5. Wybierz kartę do korekty i kliknij OPCJE, a następnie Edycja/Zmiana statusu
6. Przejdź do INFORMACJE O ODRZUCENIU KARTY (na dole strony) i skopiuj lub zapisz poprawną wagę
7. Kliknij niebieski przycisk ZMIEŃ STATUS i wybierz SKORYGUJ
8. W okienku "Masa odpadów w tonach" wpisz poprawną wartość z kroku nr.6
9. Kliknij KORYGUJ

© Copyright 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone, realizacja Ideal Soft