Firma STEL-TOR STELTMANN posiada niezbędne zezwolenie do zbierania przepracowanych olejów silnikowych i smarów od ich wytwórców celem przekazania do recyklingu lub utylizacji w zakresie następujących odpadów:

  • 13 01 10 - Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
  • 13 01 11 - Syntetyczne oleje hydrauliczne,
  • 13 01 12 - Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,
  • 13 01 13 - Inne oleje hydrauliczne,
  • 13 02 05 - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
  • 13 02 06 - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
  • 13 02 08 - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
  • 13 03 07 - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

© Copyright 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone, realizacja Ideal Soft