Firma STEL-TOR STELTMANN posiada niezbędne zezwolenie do zbierania przepracowanych olejów silnikowych i smarów od ich wytwórców celem przekazania do recyklingu lub utylizacji w zakresie następujących odpadów:

 • 12 01 07 - Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów),
 • 12 01 09 - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,
 • 12 01 10 - Syntetyczne oleje z obróbki metali,
 • 13 01 04 - Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,
 • 13 01 05 - Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
 • 13 01 09 - Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,
 • 13 01 10 - Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
 • 13 01 11 - Syntetyczne oleje hydrauliczne,
 • 13 01 12 - Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,
 • 13 01 13 - Inne oleje hydrauliczne,
 • 13 02 04 - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,
 • 13 02 05 - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
 • 13 02 06 - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
 • 13 02 07 - Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,
 • 13 02 08 - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
 • 13 03 06 - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01,
 • 13 03 07 - Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
 • 13 03 08 - Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01.

© Copyright 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone, realizacja Ideal Soft